Details Aktuelle Handlung Perry Rhodan niederländisch

Aus Perrypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Google translator: Translation from German to English.
Google translator: Překlad z němčiny do češtiny.
Google translator: Vertaling van het Duits naar het Nederlands.
Google translator: ドイツ語から日本語への翻訳
Google translator: Traduction de l'allemand vers le français.
Google translator: Tradução do alemão para o português.

Titelbild: PR 2359
© Big Balloon   ISSN 1383-9861

In der niederländischen Perry-Rhodan-Serie läuft derzeit der Zyklus TERRANOVA.

Der aktuelle Doppelband Nr. 2359/2360 »Het stomme gezicht / De tweede golf« (Erstveröffentlichung: Freitag, 19. August 2016) ist der dreißigste Band des neuen Zyklus und enthält die Originalromane PR 2359 »Das Stumme Gesicht« und PR 2360 »Die zweite Welle«.

Die Titelbilder stimmen mit den deutschen Heften überein.

BigBalloon-Logo.jpg  
© Big Balloon

»We schrijven het jaar 1345 Nieuw Galactische Tijdrekening – dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Haar doel is het, uit werelden van de galaxie afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, absoluut één van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een ontstaande negasfeer beschermen. Een negasfeer anderzijds is een broeinest van de chaos, dat normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Tot piloot van de chaotender is een wezen genaamd Kirmizz aangesteld, maar diens ruimteschip liep schade op. De piloot strandde in de lege ruimte voor de galaxie Hangay. De vredesvaarders als leden van de organisatie die sinds kort tegen de chaotarchen wil werken, proberen nu deze belangrijke figuur in het schaakspel tussen de hoge machten in handen te krijgen.

Kirmizz op zijn beurt herstelt van zijn tijdelijke amnesie en begrijpt dat hij niet 'alleen maar' machtig is. Hij is een piloot van de chaotarchen en heeft het stomme gezicht ...« 
(Zitat: Perry Rhodan archief)


Rückseite: PR 2360
© Big Balloon   ISSN 1383-9861

»Er is meer dan een jaar verstreken sinds de terminale colonne zich voor het eerst openlijk in de galaxie heeft laten zien. In die tijd zijn hun schepen en ruimtestations, de traitanks en colonneforten, al aan het werk geslagen. Maar ondanks hun technologische superioriteit zijn het, vergeleken met de omvang van de Melkweg, maar weinig ruimteschepen. Dat verandert echter met de aankomst van nog meer colonne-eenheden die al lang werden verwacht. Zij zijn de tweede golf ...

De Terranen jongleren met nieuwe technologieën en doen hun best om daarmee de overmacht van de terminale colonne in getal en in wapens te breken. Met de aankomst van de tweede golf van de chaotarchenvloot is de situatie kritiek geworden.

In zijn nood wendt Rhodan zich nu tot wezens die als potentiaalarchitecten bekend zijn en de joker in het pokerspel om het Solstelsel zouden kunnen worden. Hoofdwetenschapper Malcolm S. Daellian vertrekt voor een geheime missie.« 
(Zitat: Perry Rhodan archief)


Perry-Rhodan-Logo-niederländisch.jpg


©

Artikel passend zur Handlung

1345 NGZ, Vibe-Lotoi, Hayok, Solsystem, Kirmizz, Kantiran, Polm Ombar, Ushekka, Cosmuel Kain, Perry Rhodan, Malcolm S. Daellian, Aquinas, Baldwin Carapol, Salomon Hidalgo


Achtung! Spoiler!

»Wir schreiben das Jahr 1345 Neuer Galaktischer Zeitrechnung – dies entspricht dem Jahr 4932 alter Zeitrechnung. Die Milchstraße ist von der Terminalen Kolonne TRAITOR besetzt, einer gigantischen Flotte der Chaotarchen.

Ihr Ziel ist, aus Welten der Galaxis einzelne »Kabinette« für einen Chaotender zu formen, eines der machtvollsten Instrumente des Chaos schlechthin: Dieser Chaotender soll einmal VULTAPHER heißen und das Territorium einer entstehenden Negasphäre sichern. Eine Negasphäre wiederum ist eine Brutstätte des Chaos, die normale Lebewesen als absolut lebensfeindlich empfinden.

Zum Piloten des Chaotenders ist ein Wesen namens Kirmizz berufen worden, doch dessen Raumschiff havarierte. Der Pilot strandete im Leerraum vor der Galaxis Hangay. Die Friedensfahrer als Mitglieder jener Organisation, die neuerdings gegen die Chaotarchen wirken will, versuchen nun, diese wichtige Figur im Schachspiel der Hohen Mächte in die Hand zu bekommen.

Kirmizz wiederum erholt sich von seiner zeitweiligen Amnesie und begreift, dass er keineswegs »nur« mächtig ist. Er ist ein Pilot der Chaotarchen und hat DAS STUMME GESICHT ...« (Zitat: Verlagsinformation)

»Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit sich die Terminale Kolonne erstmals offen in der Galaxis gezeigt hat. In dieser Zeit haben deren Schiffe und Raumstationen, die Traitanks und die Kolonnen-Forts, bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Doch aller technologischen Überlegenheit zum Trotz sind es, gemessen an der Größe der Milchstraße, nur wenige Raumschiffe. Dies ändert sich allerdings mit dem Eintreffen weiterer Kolonnen-Einheiten, die schon lange erwartet wurden. Bei ihnen handelt es sich um DIE ZWEITE WELLE ...« (Zitat: Verlagsinformation)


Weiterlesen in der Handlungszusammenfassung von PR 2359 und PR 2360.


Handlungszyklen · Exzellente Artikel · Galerien

Produkte · Statistiken · Team · Fandom · Websites · Medienecho

Perry Rhodan Erstauflage aktuell
Perry Rhodan Neo aktuell
Silberbände aktuell
Perry Rhodan-Planetenromane-Logo.jpg
PR-Atlantis 2 aktuell
PR-Androiden aktuell


Quellen