Details Aktuelle Handlung Perry Rhodan tschechisch

Aus Perrypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Google translator: Translation from German to English.
Google translator: Překlad z němčiny do češtiny.
Google translator: Vertaling van het Duits naar het Nederlands.
Google translator: ドイツ語から日本語への翻訳
Google translator: Traduction de l'allemand vers le français.
Google translator: Tradução do alemão para o português.

ISBN 978-80-243-9104-5
© Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

In der tschechischen Perry-Rhodan-Serie läuft derzeit der Zyklus »TERRANOVA«.

Das aktuelle Paperback Nr. 168 »Rekruti Chaosu« (Erstveröffentlichung: September 2019) enthält den Originalroman PR 2367: Rekruten des Chaos. Das Titelbild entspricht der deutschen Ausgabe.

»Ke všem technickým problémům, jimž je posádka SOLU během svého pobytu na planetě Šedých Kartaňanů vystavena, se přidaly navíc i problémy osobní, lidské. Současně chtějí lidé na palubě obrovské lodi pátrat po stopách toho, co je do soustavy slunce Ultra přivedlo.« 
(Zitat: Verlagsinformation)

»Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu a nastávají změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Hangay je obří galaxie, která byla před sotva 1300 lety transferována z umírajícího vesmíru Tarkanu do Lokální galaktické skupiny. Sídlí tam prastaré národy jako kočkám podobní Kartaniňané či jako lidé vypadající Hauriové.

SOL, legendární dálková kosmická loď lidstva, vyrazila již před lety, aby v Hangayi nalezla stopu vznikající negasféry. Zlaté činkovité plavidlo však bylo poškozeno zvýšením hyperimpedance, navíc je na světě Šedokartaniňanů objevena STOPA DO NICOTY ...« 
(Zitat: Databáze Multiversa)

Perry-Rhodan-Logo-tschechisch.jpg


©

Artikel passend zur Handlung

1331 NGZ, 1342 NGZ, Ultrablau, Rothger, Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay, Blo Rakane, Fartyze


Achtung! Spoiler!

»Über die Welten der Milchstraße bricht im Jahr 1344 Neuer Galaktischer Zeitrechnung – dies entspricht dem Jahr 4931 alter Zeitrechnung – eine Veränderung herein, wie sie sich niemand hat vorstellen können: Die Terminale Kolonne TRAITOR, eine gigantische Raumflotte der Chaosmächte, greift nach der Galaxis.

Im unmittelbaren galaktischen Umfeld der Milchstraße soll in der Sterneninsel Hangay eine so genannte Negasphäre entstehen, ein absolut lebensfeindlicher Raum. Die Menschheitsgalaxis soll dieser kosmischen Region als »Ressource« zugeführt werden.

Hangay ist eine Riesengalaxis, die vor knapp 1300 Jahren aus dem sterbenden Universum Tarkan in die Lokale Galaxiengruppe transferiert wurde. Hier siedeln alte Völker wie die katzenähnlichen Kartanin oder die menschenähnlichen Hauri.

Die SOL, das legendäre Fernraumschiff der Menschheit, brach schon vor Jahren auf, um nach Hangay zu fliegen. Dort soll die Besatzung den Hinweisen auf eine Negasphäre auf den Grund gehen. Der goldene Hantelraumer hat mit der erhöhten Hyperimpedanz zu kämpfen – auf der Welt der Graukartanin führt zudem die entdeckte SPUR INS NICHTS ...«
(Zitat: Verlagsinformation)


Weiterlesen in der Handlungszusammenfassung von PR 2330.


Handlungszyklen · Exzellente Artikel · Galerien

Produkte · Statistiken · Team · Fandom · Websites · Medienecho

Perry Rhodan Erstauflage aktuell
Perry Rhodan Neo aktuell
Silberbände aktuell
Perry Rhodan-Planetenromane-Logo.jpg
PR-Atlantis aktuell
PR-Atlantis 2 aktuell

Quellen